Smiraj dana na balkanu online dating intj and dating

Bolje vam se je pomiriti sa troškom i otplatom kredita za njihov šit proizvod nego završiti u ludari na Ugljanu ili u Popovači. Na sam spomen imena počinju kaditi prostorije kao da je nekakav zloduh ušao.

Ama poštovana gospodo samo sam se kratkim tekstom osvrnuo na očite nelogičnosti, špricanje dezodoransa posta gotovo histerično.

Odmah se strepnja pojača kada se sjetih kako će stranice nabubriti, a kako li će me tek očima strijeljati knjižničarka pri vraćanju knjige. Zašto sam se morao upuštati u svađu sa priznatim autoritetom, to nikako ne može izaći na dobro.

Krv mi jurnu u glavu i proradi mentalitet Balkanca, dok su mi grudi od busanja poprimale plavu boju, tješio sam se istovremeno da sam baš ja taj koji može najvećem svjetskom umu dati primjedbu.

Nemalo puta sam ih molio da ton prilagode mjestu i položaju gdje se nalaze, ali kada je mlataranje rukama i špricanje pjene iz usta prešli preko svake mjere i kada sam se s pravom mogao nadati da će verbalno prijeći u fizičko, skretao sam pažnju da sam ipak majstor borilačkih vještina.

Nije bitno što to zapravo i jesam, to gotovo uvijek upali.

Mada se i on i ja pitamo kako kod tolike svjetlosti i fotona sa Sunca koje je široko 1,392.000 kilometara, da je tu tamo odmah mrak.

Kada vidite te silne odvjetnike koji su za njih prodali i dušu, preostaje vam samo da se povučete. To što oni vama čine je njihovo zakonito pravo i posve legalno, a vi ubuduće pripazite da ne narušavate ugled kompanije.

Građa knjige je o Svemiru i utkana je u svakodnevnicu i poratna zbivanja, prožeta humorom i zamišljenim razgovorima sa autorima radova o kojima se raspravlja dok nastaje novi rad.

Iako se vrlo često u raspravama i monolozima odmičem od centralne teme, razotkrivanje Svemira je ipak osnovna tema koju prate druge i prepliću se stvarajući lako čitljivo štivo što je kod ovakvih tema usamljen slučaj. Podignem se sa stolice i priđem prozoru, a vidik puca sa ove blage uzvisine do Bosne, Zagreba, Mađarske, a na istok do Dunava.

To vam je kao da vam se zapali auto koje ste s mukom ili na kredit kupili, a još vas tuže za iznošenje tvrdnje da auto nije bilo dobro napravljeno.

Ne biste vi to ni rekli da su vam priznali odštetu, već su vas energično odbili, prebacujući svoju krivicu, a i goleme troškove, na vas.

Leave a Reply